ВАРТО
 
ШЭ
 
ПЕО
 
Перспектива
 

Геннадій ЧЕПУРНИЙ

Специалист

Чепурний Геннадій Анатолійович

Телефон

+0969713020, +0934840506

Геннадій ЧЕПУРНИЙ (м. Вінниця), педагог, психолог,  засновник і голова оргкомітету Міжнародного фестивалю освітніх технологій  «ПЕРСПЕКТИВА», керівник Міжнародного центру освітніх технологій «Школа ейдотехніки», автор навчально-методичного посібника: «Мнемотехніка: технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти», президент Асоціації розвитку творчої особистості «ВАРТО», член Асоціації працівників дошкільної освіти України.  e-mail: in-varto@i.ua, тел.: +380934840506, +380969713020, https://www.facebook.com/in.varto

ТЕМИ  ПРОПОНОВАНИХ ТРЕНІНГІВ ТА СЕМІНАРІВ

Тренінги можуть бути цікавим психологам, освітянам, держслужбовцям, управлінцям, підприємцям, батькам та просто бажаючим покращити якість життя за рахунок нових знань та формування потрібних навичок. 

НАПРЯМОК ПСИХОЛОГІЯ

Тренінг №1: «Секрети спілкування»

МЕТА: познайомити з ефективними правилами продуктивного спілкування та засвоїти їх основні принципи.

В програмі: Фундаментальні основи спілкування. Технології мнемотехніки для ефективного запам’ятання лиць, імен та особистих даних.  Правила  успішної особистості та правила продуктивного спілкування. Прийоми «нумератор» та «інтер’єр» як методики для швидкого та ефективного запам’ятання. Трикутник «невротика». Прийоми для підвищення самооцінки. Техніки продуктивної критики.  

Тренінг №2: «Конфліктологія: технології управління EQ»

МЕТА: практичне знайомство з методиками управління конфліктами та формуванням навичок переконливої комунікації. 

В програмі: Профілактика конфліктів. Причини деструктивного спілкування. Трансактний аналіз Еріка Берна як методика виявлення причин деструктивного спілкування. Форми впливу. Конфліктогени, схема виникнення конфліктів. Класифікація конфліктів. Походження маніпуляцій та антиманіпуляції. Основи невротичного механізму. Система недирективного управління конфліктними ситуаціями  «СТЕС»  та модель управління психічним станом «ZED» як технології формування навичок співпраці в соціальному і психологічному просторі. Ефективні прийоми роботи зі стереотипами і з акцентуйованою емоційністю особистості. 

Тренінг №3: «Мобінг та булінг: профілактика підліткової агресії»

МЕТА: знайомство та апробація технології профілактики дитячого насильства та агресії.

В програмі: види мобінгу/булінгу. Передумови з боку жертви. Напрямки превентивної роботи. Роль батьків, одноклаників, друзів, освітніх фахівціх у формуванні навиків антиманіпуляції жерв мобінгу/булінгу. Техніки формування психологічної готовності для протистояння агресії. Формування впевненості  та підвищенні самооцінки учнів. Скрипти (заготовлені фрази) для управління конфліктними ситуаціями. 

Тренінг №4: «Неориторика: технології продуктивного спілкування»

МЕТА: знайомство та апробація технології продуктивної переконуючої комунікації, основам публічних виступів та презентацій.

В програмі: Теоретичні основи неориторики. Принцип провального виступу. Складові успішної неориторики. Вимоги Цицерона до виступаючих. Потреби слухачів. Визначення категорій слухачів. Застосування мнемотехніки у риториці. Компетентність виступаючого. Форми впливу на слухачів. Невербальна комунікація. Техніка та мистецтво мови. Система Станіславського. Впевненість, її складові. Контроль конфліктогенів. Робота з хвилюванням. План успішного виступу. Ключові етапи та структура виступу. Робота с запереченням. 

Тренінг №5: «Коучинг: простір без оцінки»

МЕТА: познайомити з коучингом як сучасною методикою вирішення соціальних та психологічних проблем, чи допомоги партнеру/клієнту змінити перспективу і побачити нові підходи до досягнення бажаної мети.

В програмі: Теоретичні основи коучинга. Бізнес та «лайф» коучинги. Майевтика як прототип технології  коучингу. 12 мета-послання коучингу. Моделі «SMART» і «GROW» як базові основи коучингу. Розширений та короткий плани проведення сесії чи особистісної розмови.  Дії коуч-менеджера. Практичне використання технології коучинга в педагогіці, бізнес у та соціумі. 

Тренінг №6: «Інтегратор»: ефективний інструмент командної оботи»

МЕТА: познайомити з технікою «Інтегратор» як ефективним засобом для формування та управління  командою.

В програмі: Поняття «інтегратор». Способи регулювання в системі погоджень. Командне узгодження - ефективна формула прийняття рішень. Роль кожного у формуванні команди. Система супроводу команди. Рівні активності спеціалістів. Бізнес гра «Інвестор». Практичне використання методики «інтегратор» в освітньому  та соціальному просторі.

НАПРЯМОК МНЕМОТЕХНІКА

 Тренінг №1: “ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА В ДОШКІЛЛІ”” – це базовий курс практичного навчання  основам технології мнемотехніки та їх практичного використання з метою формування навичок засвоєння складної для сприймання інформації в дошкільному віці. 

ТРЕНІНГ №2: “ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ” – це базовий курс практичного навчання  основам технології мнемотехніки та їх практичного використання з метою формування навичок засвоєння складної для сприймання інформації в молодшому шкільному віці. 

ТРЕНІНГ №3  “ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА: 5-11 класи ” – це базовий курс практичного навчання  основам технології мнемотехніки та їх практичного використання з метою формування навичок засвоєння складної для сприймання інформації в середньому та старшому шкільному віці. 

ТРЕНІНГ №4  “ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА: ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ” це базовий курс практичного навчання  основам технології мнемотехніки та їх практичного використання з метою формування навичок засвоєння складної для сприймання інформації у коледжах, інститутах тощо.

ТРЕНІНГ № 5  “ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА ДЛЯ БАТЬКІВ ” це курс практичного навчання  основам технології мнемотехніки та їх практичного використання з метою формування навичок засвоєння складної для сприймання інформації у домашніх умовах.

ТРЕНІНГ № 6 “ОСВІТНЯ МНЕМОТЕХНІКА: ІНСТРУКТОРСЬКИЙ” – це поглиблений курс практичного навчання по засвоєнню нової інформації за допомогою технології мнемотехніки. Тренінг призначений для бажаючих досконально оволодіння технології мнемотехніки з метою професійного та особистісного розвитку.

© 2021 «Школа Ейдотехніки»    FB   
A