ВАРТО
 
ШЭ
 
ПЕО
 
Перспектива
 

Микола ФЕДОРЕЦЬ

Специалист

Микола ФЕДОРЕЦЬ м. Одеса

Электронная почта

e-mail:nfedoret@і.ua

Телефон

Moldova; (+373)6 914 1248; Украина: (+38) 097 3777 350

Личная страница

http://www.facebook.com/nicolai.fedorets

Микола ФЕДОРЕЦЬ (м. Одеса), заступник голови оргкомітету Фестивалю 'ПЕРСПЕКТИВА', керівник напрямку 'Проєвропейська освіта'Ph.D в галузі освіти (doctor în pedagogie), міжнародний експерт (Україна), вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії, доцент Південноукраїнського НПУ ім. К.Д. Ушинського. Голова Одеського педагогічного товариства. Розробник і науковий керівник Міжнародного пілотного соціально-педагогічного проекту «Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства». Автор понад 80 науково-методичных публікацій. е-mail: nfedoret@і.ua FB: Nicolai Fedorets, тел. (+38) 097 3777 350

--------------Навчання на фестивалі ПЕРСПЕКТИВА-2019---------------

РЕЄСТРАЦІЯ НА ФЕСТИВАЛЬ

Відеозвернення тренера

Мета: модернізація та розвиток сучасних освітніх систем; підвищення професійної компетентності педагогічного персоналу і керівників навчальних закладів довузівської ланки.

Категорії фахівців: керівники ЗДО, шкіл, гімназій, ліцеїв, їх заступники і методисти; вчителі та вихователі різних профілів і навчальних дисциплін, керівники методичних (предметних) комісій; методисти і співробітники органів освіти; резерв на висування, педагоги-репетитори та ін.

Забезпечення матеріалами. Всі учасники майстер-класів та тренінгів отримують відповідні пакети додаткових матеріалів в електронному вигляді для використання даних технологій, технік та прийомів в практичній діяльності.

1.   Майстер-клас. «Складання Програми модернізації та розвитку школи, річного та оперативного  планів роботи в контексті Концепції  “Нова українська школа”.

 Для директорів, заступників директорів шкіл, гімназій, ліцеїв та резерву на висування. Зміст: проектування, планування та організації роботи школи в сучасних умовах: проектний формат, взаємозалежність програм та планів усіх рівнів, практико-орієнтована спрямованість, гнучкість тощо. Аналіз програм розвитку, річних та оперативних планів успішно апробованих в пілотних закладах міста Одеси в 2016-2019 роках.

2. Майстер-клас «Освітній тайм-менеджмент (ТМ) як запорука успішності педагогів». 

Для педагогічних працівників усіх категорій, перш за все - для педагогів-жінок. Зміст: Врахування сенситивних періодів розвитку дитини. Науки і практики, необхідні для досягнення успіху в XXI столітті. Місце ТМ серед інших наук та практик. Час є гроші? Раціональне використання навчального часу. Щільність і динаміка сучасного уроку. ТМ-виховання в освітніх установах. ТМ-технології в житті і діяльності педагогів.

3.   Тренинг «Современные продуктивные образовательные технологии».  

Для учителей, заместителей директоров школ, методистов и репетиторов. Содержание: Часть 1. Педагогические технологии как условие эффективности образовательного процесса. Пирамида обучения проф. Дейла. Технология «Интеллект-карты» и «Краткий конспект». Проблемное обучения. Кейсовая технология. Образовательный квест. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Проектная технология и классификация образовательных проектов. Модульная технология и ее отличие от традиционных методик. Таксономия Б. Блума и развитие критического мышления в новых условиях. Ключевые компетенции и общие (универсальные) учебные умения в свете Концепции “Нова українська школа”. Часть 2. Дидактический инструментарий учителя XXI века: Техники и приемы активно-продуктивного обучения. Техника интерактивного обу­чения. Техника сжатия учебной информации. Технология развития критического мышления. Сторителлинг. Геймофикация и игровые педагогические технологии. Тренинг «Таксономия уровней познания Б. Блума и ее практическое применение».

4.   Мастер-класс «Технология подготовки и проведения модульных уроков. 

Для учителей, перспективных руководителей образовательных учреждений и резерва на выдвижение.Содержание: Особенности модульного обучения (МО) в школах Украины и других стран. Подготовка и реализация проекта/сценария модульного урока; экспертная оценка/самооценка (самоанализ) урока на основе хронокарты. Пропедевтические и творческие задания в контексте МО. Пассивные, активные и интерактивные методы обучения. Содержание, структура и особенности формирования общих учебных (надпредметных) умений. «Перевёрнутый» урок как вариант МО. Учитель, тренер, тьютор? Тренинг: Коллективный анализ видеофрагментов модульных уроков.  

5. Мастер-класс «Работа с одарёнными детьми (ОД) в современной школе». Для педагогов и родителей.

Содержание: Технология идентификации и диагностики ОД. Технология организационно-педагогической работы с ОД и их родителями. Подготовка тьюторов и методы их работы с дошкольниками и учащимися школ. Организация индивидуализиро­ванного обучения с тьюторским сопровожде­нием. Составления и реали­зации индиви­дуальных про­грамм обучения и развития. Практика совместной работы тьюторов с родителями одарённых детей и т.д. Тренинг:Составление Программ работы с одаренными учениками с тьюторским сопровождением.  

6.    Майстер-клас «Орієнтовна індивідуальна програма виховання і розвитку дитини 3–7 років з тьюторським супроводом». Для вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) та батьків. 

Зміст: Раціональне харчування та фізичний розвиток дітей. Загартовування. Виховання культурно-гігієнічних навичок. Сенситивні періоди в онтогенезі. Режим дня дитини. Забезпечення особистої безпеки та виховання у дітей безпечної поведінки. Обладнання дитячої кімнати/куточка. Розвивальне середовище вдома. Спілкування з дитиною в сім’ї. Художньо-естетичне виховання і медіаосвіта в сім’ї. Музика, образотворче мистецтво та танець в житті дитини. Соціально-екологічне виховання. Відвідування культурно-розвивальних закладів. Морально-етичне виховання. Знаємо все про свою державу. Сенсорно-пізнавальний розвиток. Графо-моторні навички. Виховання у дитини працьовитості, старанності, відчуття часу. Спільна робота батьків і вихователя-тьютора з підготовки дитини до школи. Читання в родині для дитини і разом з дитиною. Створення умов для оволодіння нерідними мовами. Шкільна зрілість та готовність дитини до школи.

Примітка. Всі методичні матеріали та технології, що використовуються в даних майстер-класах та тренінгах, апробовані в пілотних освітніх установах Міжнародного соціально-педагогічного проекту «Освіта XXI століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства», а також опубліковані ВГ «Основа» (Україна), та іншими педагогічними видавництвами України, Р. Молдова, Румунії тощо.

РЕЄСТРАЦІЯ НА ФЕСТИВАЛЬ

Відеозвернення тренера

 

© 2020 «Школа Ейдотехніки»    FB   
A