ВАРТО
 
ШЭ
 
ПЕО
 
Перспектива
 
Еврообразование
 

Оксана ДЕРКАЧ

Специалист

Деркач Оксана Олексіївна м.Вінниця

Электронная почта

derkach_art@ukr.net

Телефон

тел: 093 0758305, 0965662851.

Личная страница

http://akord.at.ua/

Оксана ДЕРКАЧ (м. Вінниця)– кандидат педагогічних наук, доцент, практичний психолог, арт-терапевт, керівник Вінницького осередку ВГО «Арт-терапевтична асоціація». 

Пропоноване навчання:

1. Виховання ціннісного та усвідомленого ставлення до життя засобами арт-терапії та арт-педагогіки (Арт-терапія та арт-педагогіка на допомогу вчителю, вихователю, практичному психологу) 

У людини та людства є два шляхи: шлях розвитку серця та шлях розвитку розуму. Якщо шлях розвитку серця передує шляху розвитку розуму, то усі винаходи, відкриття та досягнення спрямовані на використання у життєтворчих цілях. Якщо ж передуватиме шлях розуму, то людство може опинитися на краю загибелі. Аналіз існуючих тенденцій, що мають місце на сучасному етапі розвитку людства, засвідчує превалювання знаннєвоцентричних освітніх парадигм, що впродовж останнього століття спрямовували людство переважно «шляхом розвитку розуму». Саме така неувага традиційної педагогіки до проблем особистості викликало кризу особистісних смислів. Виховання перестало відповідати на питання: «як жити гідно». А коли виховання не може відповісти на це питання, то постає інше питання –  його доцільності. 

Напевне, саме усвідомлення небезпеки домінування таких позааксіологічних парадигм розвитку освіти спонукало провідних сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених до активного пошуку ефективних шляхів подолання існуючої однобокості у потрактуванні цілей та завдань освіти, що, в свою чергу, обумовило стійкий інтерес і до питання духовно-ціннісного виховання дітей та студентської молоді.

Під час нашої зустрічі ми познайомимося з теоретичними та практичними аспектами використання методів арт-терапії та арт-педагогіки (як педагогічного напряму арт-терапії) у роботі учителя та вихователя. Зокрема, основна увага буде зосереджена на питаннях:

  •  діагностики та корекції систем ціннісних орієнтацій дітей та молоді («Дерево Цінностей», «Карта цінностей» «Ієрархія цінностей»);
  •  виховання ціннісного ставлення до життя («Робота з Метафорою»).
  • Запропоновані методики пройшли багаторічну апробацію та будуть ефективні у роботі як з дітьми, так і дорослими.

2. Формування досвіду морального вибору: «Нас ображають… Ми ображаємо..»  (Казкотерапія у роботі вчителя, вихователя, практичного психолога) 

З давніх-давен казка розглядалася як унікальний інструмент передачі знань про духовне зростання та шлях ефективної соціальної реалізації людини. Саме в казках зашифрована уся мудрість про те, як жити, щоб бути щасливим, здоровим та успішним. Але з часом ми втратили вміння користуватися цим інструментом, а казка перетворилася лише на спосіб розвитку мовлення, мислення та пам’яті чи організації змістовного дитячого дозвілля. Ймовірно, усвідомлення цієї втрати і прагнення повернутися до витоків сприяло виникненню казкотерапії – технології впливу на свідомість та психіку людини засобами метафоричної мови казки.

Під час нашої зустрічі ми познайомимося з Концепцією Комплексної Казкотерапії і визначимо, яке її місце в роботі учителя та вихователя ДНЗ, а також розглянемо:

  •  основні правила, методи і прийоми роботи з казками в контексті Концепції Комплексної казкотерапії;
  •  місце психокорекційної казки в роботі учителя/вихователя (спрямованої на корекцію агресії, примх, невпевненості, тривожності тощо)
  •  алгоритм написання психокорекційної казки;
  •  формування досвіду здійснення морального вибору (робота із притчами);
  •  а також - сакральний сенс звичайних, на перший погляд, дитячих казок (які послання насправді приховано у таких, зовсім не дитячих казках, як «Колобок» та «Курочка Ряба»?).
Написати листа
© 2019 «Школа Ейдотехніки»    FB   
A